Ejerforeninger

Loukas Administration varetager den daglige bogføring, betaling af fakturaer, opkrævning af fællesudgifter, kommunikation til medlemmerne, afregning af vand- og varmeregnskaber, opfølgning på debitorer i restance, aflønning af viceværter, mm.

Kort sagt tager administrator sig af alt, hvad der kan tænkes af administrative opgaver i forbindelse med den daglige drift af en ejerforening.

Der sørges naturligvis for indkaldelse til den ordinære generalforsamling, gennemgang af årsrapporten samt referatskrivning og dirigentskab alt efter sædvane mm. i Jeres forening.

Der er også mulighed for, at foreningens årsregnskab kan udarbejdes af administrator som en del af administrationsaftalen.

Som medlem af Ejendomsforeningen Danmark er Loukas Administration altid ajour med den aktuelle lovgivning.

Administrator er uddannet ejendomsadministrator EA ved Ejendomsforeningen Danmarks ejendomsadministratoruddannelse.