Andelsboligforeninger

Administrationen omfatter daglig bogføring, betaling af fakturaer, opkrævning af boligafgift og fællesudgifter, kommunikation til medlemmer, afregning af vand- og varmeregnskaber, opfølgning på debitorer i restance, aflønning af trappevaskere og meget andet.

Med andre ord, tager administrator sig af alt, hvad der kan tænkes af administrative opgaver i forbindelse med den daglige drift af en andelsboligforening. Der lægges vægt på et tæt og godt samarbejde med foreningens bestyrelse.

Administrator sørger naturligvis for indkaldelse til den ordinære generalforsamling, gennemgang af årsrapporten samt referatskrivning og dirigentskab.

I forbindelse med andelsoverdragelser varetages udarbejdelse af købsaftale, korrespondance til sælger, køber og bestyrelse, nødvendig deponering/stillelse af bankgaranti, afregning af pant- og udlægshavere samt udbetaling af endeligt provenu til sælger.

Det er også muligt at lade Loukas Administration udarbejde foreningens årsregnskab som en del af administrationsaftalen.

Som medlem af Ejendomsforeningen Danmark er Loukas Administration ajour med den aktuelle lovgivning.